Cotavi là gì mà ai cũng dễ dàng kiếm thêm thu nhập?

Cotavi là kho hàng của Bạn, nơi Bạn có hơn 5.000 sản phẩm thoải mái đăng bán, quản lý đơn hàng, lợi nhuận. Và quan trọng nhất, Cotavi sẽ giúp Bạn biết cách bán hàng hiệu quả thông qua đội ngũ hướng dẫn 1:1, giúp Bạn nhanh chóng biết cách bán hàng ra đơn. Khi đã biết bán sao cho hiệu quả, Bạn ngày càng tự tin bán hàng hơn, chủ động thu nhập như một nghề tay trái. Lưu ý: đăng ký Cotavi là có phí, một khoản phí nhỏ chỉ 200k giúp sàn lọc Thành viên, nhằm bảo đảm hướng dẫn đúng người đúng việc. Nhưng chỉ trả phí sau khi đã bán được hàng, đã có lợi nhuận. Tức là không trả phí gì ban đầu, sau khi đăng ký hoàn tất là có thể bắt đầu bán hàng Cùng Cotavi, bắt đầu được hướng dẫn khi cần. Chỉ khi có lợi nhuận trên 200k đầu tiên thì được cấn trừ thanh toán phí thành viên. ————— Sau khi đăng ký, vui lòng Chat với Cotavi để được kết nối hướng dẫn 1:1. Sau khi được hướng dẫn, 100% đều biết cách bán hàng hiệu quả với Cotavi.
Thành viên Cotavi

12 tháng sử dụng

Sau khi đăng ký, vui lòng Chat với Cotavi để được kết nối hướng dẫn 1:1. Sau khi được hướng dẫn, 100% đều biết cách bán hàng hiệu quả với Cotavi.

Đăng ký

Cộng tác viên cần tư vấn thêm, vui lòng bấm vào biểu tượng chat messenger góc phải màn hình để được hỗ trợ